Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....

KONDICIONÁLY (CONDITIONALS)

nultý kondicionál
první kondicionál
druhý kondicionál
třetí kondicionál
kondicionály - shrnutí
mixed conditionals


Použití nultého kondicionálu
Nultý kondicionál používáme v případě, kdy podmínka je většinou pravdivá, jde o fakt.
Nultý kondicionál můžeme nazvat kondicionálem "jistoty - certainty"


Nultý kondicionál se tvoří pomocí přítomného prostého času a vyjadřuje podmínku, která má většinou stejný výsledek. V obou částech věty používáme příromný prostý čas nebo rozkazovací způsob.

Používáme "if", "when" nebo "unless"

 

Příklad:

podmínka

výsledek

přítomný prostý (present simple)

přítomný prostý (present simple)

If it rains
Když prší

the streets get wet.
ulice jsou mokré.

If I don't eat
Když nejím

I get hungry.
mám hlad.

When I don't go to bed early
Když nejdu brzy do postele

I am tired.
jsem unavený.

If you visit Sydney
Když navštívíš Sydney

go to the beach.
jdi na pláž.

Unless they pay you
Pakliže ti nezaplatí

don't do it.
nedělej to.
Použití prvního kondicionálu
První kondicionál používáme v případě, že mluvíme o budoucnosti a podmínka nebo situace, kterou máme na mysli předpokládáme, že se stane. Jde o kondicionál s vysokou pravděpodobností, že podmínka nastane.

 

Příklad:

podmínka

výsledek

přítomný prostý (present simple)

will + významové sloveso v základním tvaru

If it rains
Když bude pršet

I will stay at home..
zůstanu doma..

If I don't exercise
Když nebudu cvičit

I will gain weight.
přiberu (na váze).


někdy místo will lze použít modální slovesa "can", "shall", nebo "may"

Příklad:

If you study today, you can watch TV. (Když se budeš dnes učit, můžeš se dívat na televizi.)
May I stay up late if I do my homework? (Můžu zůstat déle vzhůru když udělám úkol?)Použití druhého kondicionálu
Druhý kondicionál používáme v případě, že mluvíme o budoucnosti, ale na rozdíl od prvního kondicionálu nepředpokládáme, že se podmínka, kterou máme na mysli stane.
Jde o situace, u kterých nepředpokládáme, že se stanou, jde spíš jen o představy nebo sny.

 

Příklad:

podmínka

výsledek

minulý prostý (past simple)

would + významové sloveso v základním tvaru

If I won the lottery
Kdybych vyhrál v loterii

I would buy a huge house.
koupil bych si obrovský dům.

If he studied hard
Kdyby více studoval

he could be the best in class.
mohl by být nejlepší ze třídy.
(ale nevěřím, že se tak stane.)


někdy místo will lze použít modální slovesa "should, could nebo might namísto would.


Příklad:

If I won the lottery, I could buy a house. (Kdybych vyhrál v loterii, mohl bych si koupit dům.)


Použití třetího kondicionálu
Třetí kondicionál používáme v případě, že mluvíme o minulosti.
Jde o situace, které se již staly nebo naopak nestaly, ale vzhledem k tomu, že jde o děj v minulosti, už ho nelze změnit.

Jde většinou o politování nad tím co se stalo či nestalo.

 

Příklad:

podmínka

výsledek

předminulý čas (past perfect)

WOULD HAVE + příčestí minulé (past participle)

If I had studied
Kdybych (býval) studoval

I would have passed the exam.
udělal bych (býval) tu zkoušku. (ale já ji neudělal.)

If I had told her
Kdyby jí to býval řekl

she could have come earlier.
mohla by (bývala) přijít dřív. (ale nepřišla)

If I had spoken to John
Kdybych (býval) s Johnem mluvil

I would have told him.
byl bych mu to řekl.

If he had woken up earlier
Kdybych se býval vzbudil dřív

I wouldn't have missed the bus.
nebýval bych zmeškal autobus.


někdy místo will lze použít modální slovesa "should have", "could have", "might have" namísto "would have".


Příklad:

If you had bought a lottery ticket, you might have won.
Kdyby sis býval koupil lístek v loterii, mohls vyhrát (ale ty sis ho nekoupil)

If I had won a lottery, I could have bought a house.
(Kdybych (býval) vyhrál v loterii, mohl bych si (býval) koupit dům. (ale já nevyhrál)Shrnutí
Studentům občas dělá potíže rozpoznat jednotlivé kondicionály a hlavně jejich užití.

Při použití kondicionálů je dobré si uvědomit:

- zda se děj odehrává kdykoliv (opakovaně), v budoucnosti nebo minulosti.

- jaká je pravděpodobnost, že daná podmínka nastane


druh

kdy

možnost

příklad

0

vždy

100 %

Water boils if you heat it to 100 °C.

1

budoucnost

vysoká (50 %)

If you cook, I'll wash the dishes.

2

budoucnost

nízká (20 %)

If I won the lottery, I would buy a car.

3

minulost

0 %

If I had studied, I would have passed the test.


TESTY ANGLICKÉ GRAMATIKY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon