Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI (FUTURE FORMS)

použití přítomného průběhového času
vazba "going to"
pomocí "will"

přehled možnosti vyjádření budoucnosti
grafické znázornění časů

Použití přítomného průběhového času

Přítomný průběhový čas používáme pro události napevno plánované v blízké budoucnosti.
Jedná se o pevné plány, které již nelze změnit (zakoupený lístek do kina, koupená jízdenka na autobus).
V angličtině toto označujeme výrazem "near future" tedy "blízká budoucnost"
Příklady:
She's going to turn 18 next month.(Bude jí příští měsíc 18.)
He's going to Jane's birthday party on Saturday. (Přijde na Janinu oslavu narozenin.)
I'm coming to see you next week. (Přijdu se na tebe příští týden podívat.)

POZOR
Některá slovesa nemají průběhovou formu, nebo se používá minimálně. viz slovesa nemající průběhovou formu.


Vazba "going to"

Vazba "going to" se používá pro plánované události. Na rozdíl od použití přítomného průběhového času však tyto plány lze změnit.


Tvorba vazby "going to"

kladné věty
podmět + am / is / are + going to + sloveso v základním tvaru:
Příklady:

I'm going to retire when I'm 60. (Plánuji, že půjdu do důchodu v 60.)
I'm going to go to Crete in July. (V červenci plánuji, že pojedu na Krétu.)
My wife is going to join us later. (Moje žena se k nám připojí/ přidá později.)

záporné věty
podmět + am / is / are + NOT + going to + sloveso v základním tvaru:
Příklady:

I'm not going to retire when I'm 60. (Neplánuji jít do důchodu v 60.)
I'm not going to go to Crete in July. (V červenci neplánuji, že pojedu na Krétu.)
My wife is not going to join us later. (Moje žena se k nám později nepřipojí/ nepřidá.)

zkrácené tvary:

My wife isn't going to join us later. (Moje žena se k nám později nepřipojí/ nepřidá.)
He isn't going to study this year. (Tento rok nebude studovat.)

otázky
am / is / are + podmět + going to + sloveso v základním tvaru
Příklady:

Are you going to retire when you are 60? (Plánuješ jít v 60 do důchodu?.)
Are you going to go to Crete in July? (Plánuješ jet v červenci na Krétu?)
Is your wife going to join us later? (Připojí/ přidá se k nám tvá žena později?)


procvičovací cvičení - vazba "going to" - pokročilost A1

"will"

 

Tvorba věty s "will"

Použití "will"

kladné věty
podmět + will + sloveso v základním tvaru:
Příklady:

I will retire when I'm 60. (Půjdu do důchodu v 60.)
I will go to Crete in July. (V červenci pojedu na Krétu.)
My wife will join us later. (Moje žena se k nám připojí/ nepřidá později.)

zkrácené tvary:
I will => I'll

she will => she'll

he will => he'll
it will => it'll
we will => we'll
you will => you'll
they will => they'll
Příklad:

I'll talk to you later. (Promluvíme si později.)
He'll buy a car. (Koupí si auto.)

záporné věty
podmět + will + NOT + sloveso v základním tvaru:
Příklady:

I will not retire when I'm 60. (Nepůjdu do důchodu v 60.)
I will not go to Crete in July. (V červenci nepojedu na Krétu.)
My wife will not join us later. (Moje žena se k nám nepřipojí/ nepřidá později.)

zkrácené tvary:

I will not => I won't

she will not => she won't

he will not => he won't
it will not => it won't
we will not => we won't
you will not => you won't
they will not => they won't
Příklad:

I won't talk to you later. (Nebudu s tebou později mluvit.)
He won't buy a car. (Nekoupí si auto.)


otázky
will + podmět + sloveso v základním tvaru:
Příklady:

Will you retire when I'm 60? (Půjdeš do důchodu v 60?)
Will you go to Crete in July? (Pojedeš v červenci na Krétu?)
Will your wife join us later? (Připojí/ přidá se k nám později tvá žena?)


"will" používáme když:

- událost v budoucnosti kterou nemůžeme ovlivnit
Stane se ať se nám to líbí nebo ne


Příklad:

The sun will rise and set tomorrow. (Slunce zítra vyjde a zapadne.)
It will rain tomorrow. (Zítra bude pršet.)

 

- událost je pouze předpoklad nebo domněnka
Myslím si, že se to stane, nebo to předvídám. Jde o můj názor, víru, domněnku, o předpoklad čí odhad v budoucnosti, kde nevím, co bude výsledkem.

 

Příklad:
I think Patrick will arrive in Prague at 1. (Myslím, že Patrick přijede do Prahy v 1.)
I will probably go there tomorrow. (Asi tam zítra půjdu.)

I think he will buy it. (Myslím, že to koupí.)

- jde o spontánní rozhodnutí
O události v budoucnosti nevím a rozhodnu se na místě.

Příklad:
Hold on a second! I'll come with you then. (Počkej chvilku. Já s tebou tedy půjdu.)
Wait! I will help you.(Počkej, pomůžu ti.)


- slib
Příklad:
I will not come late tonight. (Dnes nepřijdu pozdě - neboli: Dnes přijdu brzy.)


procvičovací cvičení na "will" pro budoucnost - pokročilost A2

- I. kondicionál
Příklad:
If I arrive late, I will call you.

více o kondicionálech naleznete pod kondicionályPříklady možností vyjádření budoucnosti:

will

vazba "going to"

přítomný průběhový

I will go there.
(Půjdu tam - slibuji.)

I'm going to go there.
(Plánuji, že tam půjdu.)

I'm going there for sure.
(Určitě tam půjdu.)

Ok, I'll buy it.
(Ok, tak já to koupím.)

I'm going to buy it.
(Chystám se to koupit.)

I'm buying it next week.
(Koupím to příští týden.)

He will probably come.
(Pravděpodobně přijde.)

He's going to come.
(Chystá se přijít.)

He's coming.
Přijde. (Je na cestě.)

They will open soon.
(Brzy otevřou.
Doufám, že to tak bude )

He is going to open soon.
Brzy otevře. (Už si chystá klíče).

They're opening next week.
Otevřou příští týden.


Budoucí čas s klasickým vyjádření will existuje jak v prosté, tak průběhové formě:

Budoucí prostý čas
Příklad:

I will go to the cinema. (Půjdu do kina.)
Budoucí průběhový čas

Příklad:
This time tomorrow I will be travelling to Brno. (Zítra touto dobou budu cestovat do Brna.)

Grafické znázornění budoucího časuwill_goingto

 

TESTY ANGLICKÉ GRAMATIKY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon