Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN A PŘÍSLOVCÍ
(COMPARARIVES AND SUPERLATIVES)


Přídavná jména
- pravidelná

- jednoslabičná
- dvouslabičná
- tří a víceslabičná

- výjimky

- nepravidelná
- dvouslabičná s možností použití -er a -est nebo more a most
- změna významu podle použití přídavného jména, nebo jeho stupně
- přídavná jména, která nelze stupňovat


Příslovce
- LY příslovce
- ostatní
- nepravidelná

- stupňování přídavných jmen - vyšší stupeň

Některé výrazy mohou být jak přídavným jménem tak příslovcem. Zda jde o přídavné jméno nebo příslovce poznáme z kontextu a slovosledu.

Přídavná jména /pravidelná /- jednoslabičná
Stupňování těchto přidavných jmen řešíme přidáním –er pro 2. stupeň a –est pro 3. stupeň

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

few

fewer

fewest

long

longer

longest

old

older

oldest

small

smaller

smallest

tall

taller

tallest

young

younger

youngest

warm

warmer

warmest


Končí-li přídavné jméno na:
- souhlásku, kterému předchází samohláska, dochází ke zdvojení koncové souhlásky

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

big

bigger

biggest

fat

fatter

fattest

hot

hotter

hottest

thin

thinner

thinnest


Končí-li přídavné jméno na: - y, mění se tím na - i

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

dry

drier

driest


Vyjímka:

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

shy

shyer

shyest


Končí-li přídavné jméno na:- e přídáváme pouze - r ve 2. stupni a - st ve 3. stupni

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

nice

nicer

nicest

large

larger

largest

wise

wiser

wisest


- dvouslabičná
Končí-li přídavné jméno na: - y, mění se tím na - i (happy - happier)

Dvouslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

angry

angrier

angriest

busy

busier

busiest

easy

easier

easiest

funny

funnier

funniest

happy

happier

happiest


Končí-li přídavné jméno na: –er, -le, –ow přidáváme u 2. stupně –er a –est u 3. stupně.

Dvouslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

gentle

gentler

gentlest

narrow

narrower

narrowest

simple

simpler

simplest

yellow

yellower

yellowest


Většina dvouslabičných přídavných jmen se však tvoří opisem more pro 2.st a most pro 3.st
Jedná se zvláště o přídavná jména končící na: - ful, - ing, - ant, - ous aj.

Dvouslabičné př. jm.

2 - hý stupeň (opis)

3 - tí stupeň (opis)

careful

more careful

most careful

grateful

more grateful

most grateful

nervous

more nervous

most nervous

peaceful

more peaceful

most peaceful

pleasant

more pleasant

most pleasant

thoughtful

more thoughtful

most thoughtfulTří a víceslabičná přídavná jména
se tvoří opisem more pro 2. stupeň a most pro 3. stupeň

Tří a víceslabičná

2 - hý stupeň (opis)

3 - tí stupeň (opis)

beautiful

more beautiful

most beautiful

enthusiastic

more enthusiastic

most enthusiastic

intelligent

more intelligent

most intelligent

interesting 

more interesting

most interesting


Nepravidelná přídavná jména

Nepravidelná př. jm.

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

bad

worse

worst

far
(dva tvary pro 2.i 3.stupeň)

father (pro vzdálenost)
further (vzdálenost+ čas)

farthest
furthest

good

better

best

little (malý )
little (málo)

smaller (malý - velikostí)
less / lesser (little money)

smallest
least

much, many, some

more

most


Příklady:

There is a little dining room. (Je tam malá jídelna.)
He'll be here in a little while. (Bude tady za (malou) chvíli.)
It is always on the far left corner of your house. (Je to vždy na levé zadní straně domu.)

Dvouslabičná přídavná jména, která lze stupňovat podle obou pravidel:
lze použít -er pro 2. stupeň a -est pro 3. stupeň nebo more pro 2. a - most pro 3. stupeň.

2-slabičné př. jméno

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

common

commoner
more common

commonest
most common

handsome

handsomer
more handsome

handsomest
most handsome

likely (pravděpodobný)

likelier
more likely

likeliest
most likeliest

pleasant

pleasanter
more pleasant

pleasantest¨
most pleasant

polite

politer
more polite

politest
most polite

simple

simpler
more simple

simplest
most simple

stupid

stupider
more stupid

stupidest
most stupid

subtle

subtler
more subtle

subtlest
-

sure

surer
more sure

surest
most sure


Někdy se význam přídavného jména liší
V závislosti na tom, které slovo použijeme pro 2. respektive 3. stupeň, změní se nám význam slova.

Příklad:

old - older - oldest (používáme pro lidi i věci)

old- elder - eldest (používáme pouze pro lidi)
far - farther - farthest (pro vzdálenost)
far - further - further (vzdálenost + čas)Přídavná jména, která nemají ani 2. ani 3. stupeň
Patří mezi ně přídavná jména, která jsou už sama o sobě superlativy, jsou unikátní a mají tak absolutní význam.

Příklad:
huge (obrovský)
absolute (naprostý)
fatal (smrtelný)
pregnant (těhotná)

- příslovce


- LY příslovce
Příslovce, která se tvoří z přídavného jména přidáním koncovky - ly
Tato příslovce tvoří druhý stupeň pomocí -er a třetí stupeň pomocí -est

přídavné jméno

příslovce

druhý stupeň

třetí stupeň

careful

carefully

more carefully

most carefully

happy

happily

more happily

most happily

quiet

quietly

more quietly

most quietly


- ostatní
Jednoslabičná příslovce a dvouslabičná příslovce, která mají stejný tvar jako přídavná jména tvoří 2. stupeň pomocí koncovky -er a 3. stupeň pomocí koncovky -est.

přídavné jméno

příslovce

druhý stupeň

třetí stupeň

early

early

earlier

earliest

deep

deep

deeper

deepest

fast

fast

faster

fastest

hard

hard

harder

hardest
- Nepravidelná příslovce

Nepravidelná příslovce

2 - hý stupeň

3 - tí stupeň

badly

worse

worst

far

further / farther

furthest / farthest

little (málo)

less

least

many (with countables)

more

most

much (with uncountables)

more

most

some

more

most

well

better

best


Příklad:

He's little aware of her presence. (Je si sotva vědom její přítomnosti.)
He thinks of her little. (Málo na ni myslí.)
He talked little about his family. (O své rodině moc nemluvil.)

Poznámka:

Druhý stupeň příslovce - little ve tvaru - less a jeho třetí stupeň ve tvaru - least používáme také když potřebujeme oslabit význam delšího přídavného jména:
Příklad:
less beautiful - méně hezký
less intelligent - méně inteligentní
the least interesting - nejméně zajímavé

 

Výrazy, které mohou být přídavným jménem i příslovcem:
Příklad:
easy
little

much

fast
near
low


Procvičovací cvičení = "stupňování přídavných jmen" pro pokročilost A2

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon