Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA


Podstatná jména popisují jména lidí, míst, věcí a myšlenek.
- ta, která lze spočítat řadíme mezi počitatelná podstatná jména (count nouns)
- ta, která nelze spočítat řadíme mezi nepočitatelná podstatná jména (uncount nouns)


počitatelná podstatná jména (countable nouns)
Mezi počitatelná podstatná jména řadíme pravidelná i nepravidelná podstatná jména, kde množství lze vyjádřit předřazením číslice (2,3 ...) nebo výrazu k vyjádření množství (much, many, more, fewer, less, atd.)


Příklad počitatelných podstatných jmen:

one book => two books

one apple => ten apples

a man => ten thousand men
one woman => many women

I sell five cars a day. (Prodám pět aut denně.)
I need two eggs to make the cake. (Potřebuji dvě vejce, abych mohla udělat ten dort.)

nepočitatelná podstatná jména (uncountable nouns)
Mezi nepočitatelná podstatná jména řadíme taková podstatná jména, která spočítat nelze a chceme-li zjistit jejich množství, musíme si pomoci nějakou "nádobou" nebo jednotkou, kterou počítám na místo vlastního podstatného jména.

Příklad nepočitatelných podstatných jmen s jejich "nádobami":

advice - a piece of advice
baggage - a piece of baggage
bread - a slice of bread, a loaf of bread
equipment - a piece of equipment
furniture - a piece of furniture
garbage - a piece of garbage
honey - a spoon of honey
information - a piece of information
knowledge - a piece of knowledge
luggage - a piece of luggage
money - a lump of money
news - a piece of news
pasta - a plate of pasta, a serving of pasta
research - a piece of research
rice - a cup of rice
salt - a pinch of salt
sugar - a spoon of sugar
tea - a cup of tea
work - a piece of work

liquids (water, beer, wine, etc.) - a glass, a bottle, a jug of water, ....
cheese - a slice, a chunk, a piece of cheese
meat - a piece, a slice, a pound of meat
butter - a bar of butter
ketchup, mayonnaise, mustard - a bottle of, a tube of ketchup, ....

Některá podstatná jména mohou být počitatelná i nepočitatelná. V tom případě mají, ale tato slova jiný význam..
Přehled:

POČITATELNÁ

NEPOČITATELNÁ

a cake (dort - celý)

cake (a piece of cake - kousek dortu)

a chicken (kuře, zvíře)

chicken (kuřecí maso)

a fish (ryba, zvíře)

fish (a piece of fish - ryba / maso)

a hair (chlup, zvířecí)

hair (vlasy)

an iron (žehlička)

iron (železo, materiál)

a lamb (jehně, zvíře)

lamb (a piece of lamb - jehněčí)

a light (svítilna)

light (světlo, denní světlo)

a pie (jeden koláč - celý)

pie (a piece of pie - kousek koláče)

a pepper (paprika, zelenina)

pepper (pepř, koření)

a room (místnost, pokoj)

room (prostor)

a great time (zábava)

time (čas)

 

Příklady ve větách: (C pro počitatelné - countable / U pro nepočitatelné - uncountable)

C Can you get a birthday cake for our son? (Můžeš koupit dort k narozeninám našeho syna?)
U Have some cake. (Vem si trochu dortu).
C The little red hen has three chickens. (Ta malá červená slepice má tři kuřata.)
U We're having roasted chicken tonight. (Dnes máme k večeři pečené kuře.)

C I caught only one fish yesterday. (Včera jsem chytil jen jednu rybu.)
U I'll have a piece of fish and some fried potatoes. (Dám si rybu a smažené brambory.)
C There is a hair in my soup. (V mé polévce je chlup.)
U You should brush your hair. (Měla by sis vykartáčovat vlasy.)
C I need to buy a new iron. (Potřebuji koupit novou žehličku.)

U Spinach is a good source of iron. (Špenát je dobrým zdrojem železa.)
C She has 3 horses and 5 lambs on her farm. (Na farmě má 3 koně a 5 jehňat.)
U Fillet of lamb is very tender. (Plátek jehněčího je velmi jemný.)
C I broke a light in the kitchen. (Rozbila jsem světlo v kuchyni.)
U Antarctica has no light for 6 months. (Na Antarktidě není 6 měsíců světlo.)
C I'll make an apple pie. (Udělám jablečný koláč.)
U Can I have another piece of pie? (Mohu dostat ještě jeden kus koláče?)
C Why are peppers considered a vegetable and not a fruit? (Proč jsou papriky považovány za zeleninu a ne za ovoce?)
U I love pepper on my steak. (Miluji na svém bifteku pepř.)
C How many rooms are in your house? (Kolik má tvůj dům pokojů?
U There is no room under my bed. (Pod mou postelí není žádný prostor.)
C I had a great time at the party. (Dobře jsem se na večírku bavil.)
U Will you have some time for me tomorrow? (Budeš na mě mít zítra nějaký čas?)


Procvičovací cvičení pro pokročilost A1 - "Countable nebo Uncountable"
Procvičovací cvičení pro pokročilost A2 - "Countable nebo Uncountable"

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon