Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

VYJÁDŘENÍ DĚJE V MINULOSTI POMOCÍ VAZBY "USED TO"

Opakující se děj v minulosti lze vyjádřit vazbou "used to". Vazba "used to" má stejný význam jako užití modálního slovesa "would" pro opakující se děj v minulosti. => modální slovesa


Použití a tvoření vět s vazbou "used to"


kladná věta
Podmět + used to + významové sloveso v základním tvaru
Příklad:
I used to smoke. (Kdysi jsem kouřil.)
I used to go fishing every weekend. (Chodíval jsem každý víkend na ryby.)

záporná věta
Podmět + didn't + use to + významové sloveso v základním tvaru
Příklad:

I didn't use to smoke. (Kdysi jsem nekouřil.)
I didn't use to go fishing every weekend. (Nechodíval jsem každý víkend na ryby.)

otázka
Did + podmět + use to + významové sloveso v základním tvaru
Příklad:
Did you use to smoke? (Kouřil jsi?.)
Did you use to go fishing every weekend? (Chodíval jsi každý víkend na ryby?)

Vazba "used to" se používá hlavně chceme-li zdůraznit, že opakovanou činnost v minulosti již neděláme nebo naopak činnost, kterou jsme nedělávali teď děláváme.
Chceme tím zdůraznit kontrast.


Příklad:
I used to have long hair. (Now I have short hair.)
Kdysi jsem měl dlouhé vlasy. (Teď mám krátké.)Grafické znázornění vazby "used to"usedtoDALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon