Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

ČAS MINULÝ PROSTÝ versus PRŮBĚHOVÝ
(PAST SIMPLE versus PAST CONTINUOUS)

sloveso "to be" v minulém čase
použití minulého průběhového času
použití minulého prostého času
rozdíl v užití
indikátory času

grafické znázornění časů
přehled sloves, která nemají průběhovou formu


Většině studentům dělá zpočátku potíže uvědomit si, kde který z časů použít.


Jako nemotechnická pomůcka snad pomůže představit si, která z činností bude logicky potřebovat delší časový úsek:

I was walking down the street when I heard him call my name.

(Šel jsem /procházel jsem ulicí, když jsem ho uslyšel volat mé jméno.)

Někdy také pomůže představit si, která z činností je "jednorázová" tedy vyžaduje prostý čas:

While I was paying I lost my wallet.

(Zatímco jsem platil, ztratil jsem peněženku. (ztráta peněženky je jednorázová činnost, placení chvilku trvá.)

I pro slovesa v minulosti platí, že některá slovesa nepřijímají průběhovou formu => viz. statická slovesa


Minulý průběhový čas používáme když:

- Činnost v minulosti probíhala v přesně určenou dobu:

A: What were you doing at 10 last night? (Co jste dělal včera v 10 večer?)
B: I was watching a movie. (Díval jsem se na film.)

- v souvětí, kde jedna čínnost je přerušena druhou činností

I was watching the movie, when my friend called. (Díval jsem se na ten film, když kamarád volal.)Indikátory času

minulý prostý

minulý průběhový

yesterday

yesterday at 5

last week

this time last week

last month

this time last month

last year

for 3 hours / yesterday

a month ago

from .... until / yesterday

when

while


when používáme v části s prostou formou
while používáme v části s průběhovou formou


Grafické znázornění minulého prostého a průběhového času
- U souvětí, kde jeden děj probíhá a druhý (krátkodobý) děj do něj "skočí"

PastContinuous

I was walking down the street when I heard him call my name.

(Šel jsem /procházel jsem ulicí, když jsem ho uslyšel volat mé jméno.)
Procvičovací cvičení = "Minulý průběhový čas"

Procvičovací cvičení = "Minulý prostý versus průběhový čas" pro pokročilost B1

Procvičovací cvičení = "Minulý prostý versus průběhový čas" pro pokročilost B2

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon