Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

"WANT" a "WOULD LIKE"
(vazba s infinitivem pro stupeň A1 a A2)


sloveso "want"
Sloveso want = chtít se pojí vždy s infinitivem:

Příklad:
I want to travel around the world. (Chci cestovat kolem světa.)

I want to try some new food. (Chci vyzkoušet nové jídlo.)
I want to buy a kilo of bananas. (Chci kilo banánů.)


Jelikož "want" není příliš zdvořilé v žádostech používáme "would like"


více ke vztahu want / s infinitivem - odkaz gerund / infinitiv pro level A2.
Použití gerundu a infinitivu pro vyšší stupeň

want = chtít
would like = rád bych

sloveso "would like"
Sloveso would like = rád bych se pojí vždy s infinitivem:
Příklad:
I would like to travel around the world. (Chtěl bych / rád bych cestoval kolem světa.)

I would like to try some new food. (Chtěl bych / rád bych vyzkoušel nové jídlo.)
I would like to buy a kilo of bananas. (Chtěl bych / rád bych kilo banánů.)

Obě slovesa "want" a "would like" lze použít přímo s podstatným jménem:
Příklad:
I want bananas = I would like bananas.
I want some bread = I would like some bread.

zkrácené tvary slovesa "would like"
I would like = I'd like
You would like = you'd like
He would like = he'd like
She would like = she'd like
We would like = we'd like
They would like = they'd like

POZOR
tvar slovesa "would like" se velice často zaměňuje se slovesem "like" (mít rád)

would like - chtít

like -mít něco rád

I'd like a few oranges.
(Dala bych/ vezmu si několik pomerančů.)

I like oranges.
(Mám ráda pomeranče - obecné sdělení)

He'd like to order a pizza.
(Rád by si objednal pizzu.)

He likes pizza.
(Má rád pizzu.)

What would you like to order?
(Co byste si chtěla objednat?)

What do you like?
(Co máš rád? - obecně)

I'd like to go home.
(Chtěl bych jít domu. - teď)

I like being at home.
(Jsem rád doma. - obecně)


Jako mnemotechnická pomůcka možná pomůže uvědomit si, že "would like" se používá pro žádost a tak většinou žádáme jeden kus, přesný počet kusů nebo je zde jasně vyjádřeno, že se děj odehrává teď. (dá se vždy nahradit slovesem "want"
I'd like a banana.

Sloveso "like" oproti tomu vyjadřuje moji preferenci, tedy to co se nemění tak často. Jde o obecné, stále platné děje (mám rád). Vzhledem k tomu, že mluvíme obecně o tom, co máme rádi a co se nám líbí, často zde nalezneme množné číslo u oblíbených věcí.
I like bananas.


Vzhledem k tomu, že význam slovesa "want" a "would like" si jsou velice podobné, mohu v odpovědi na "do you want" odpovídat "would ...." zejména pak ve významu příjmutí nebo odmítnutí pozvání.

Příklad:

A: Do you want to have lunch with me tomorrow?
B: I'd love to. What time should I come?

A: Do you want to have lunch with me tomorrow?
B: I'd love to, but I have a very important meeting. Maybe some other time.

Procvičovací cvičení = "want x would like A1"

Pozvání:

Do you want to watch TV with me tonight? (Chceš se se mnou dnes dívat na televizi?)
Do you want to go to the gym with me? (Chceš se mnou jít do posilovny?)

Odpověď na pozvání může být kladná nebo záporná:
kladná = přijímám pozvání (accepting the invitation)
záporná = odmítám pozvání (většinou s následující omluvou či vysvětlením proč = refusing an invitation and making an excuse0

příjmutí pozvání:

I'd love to.

OK.
That's a good idea ....

Odmítnutí pozvání a omluvy:
I'm sorry, (but I can't. I have to clean my house.)
I'd love to, (but I have to go to bed early.)
I'd like to, (but ......)

Procvičovací cvičení = "want x would like A1"

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon