Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

GERUND A INFINITIV (GERUNDS AND INFINITIVES)

pokročilost A2 (want, would like, love, like, hate, enjoy)


V anglické větě lze použít jen jedno pomocné a jedno významové sloveso. Chceme-li nebo potřebujeme-li použít víc významových sloves musíme použít gerund nebo infinitiv.

Druhé významové sloveso ve větě pak musí použít formu gerundia nebo infinitivu.

Příklad:

I want to go home. (Chci jít domů.)

I love snowboarding. (Rád jezdím na snowboardu.)

sloveso "want"
Sloveso want = chtít se pojí vždy s infinitivem:

Příklad:
I want to travel around the world. (Chci cestovat kolem světa.)

I want to try some new food. (Chci vyzkoušet nové jídlo.)


Jelikož "want" není příliš zdvořilé v žádostech používáme "would like"
více ke zdvořilostním frázím a žádostem na odkazu "want, would like"

 

Ve vyjádření preference, tedy něčeho, co mám rád nebo upřednostňuji používáme slovesa "like, love, hate, enjoy" Obecně se tyto výrazy pojí s gerundem, tedy koncovkou -ing.
Příklad:

I love going to the movies. (Miluju chození do kina.)
I like travelling. (Rád cestuji.)
I hate being late. (Nesnáším, když přijdu pozdě.)
I enjoy being alone. (Jsem rád sám.)

TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon