Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI (FUTURE FORMS)
Rozdíl v použití "going to" a "will"

V některých případech lze použít jak vazbu "going to" tak "will" aniž by se nám změnil význam.
Někdy sice můžeme použít jak vazbu "going to" tak "will" ale změní se nám tím význam věty.

 

Případy, kdy lze použít "will" ale i "going to"
- předpovídám-li něco, ale nevím přesně výsledek:
Do you think it's going to rain tomorrow? Do you think it'll rain tomorrow?

(Myslíš, že zítra bude pršet?)
- pakliže k situaci nedojde najednou:
I'm going to feel lonely when my girlfriend leaves I'll feel lonely when my girlfriend leaves.

(Budu se cítit osaměle až přítelkyně odjede.)
- pro záměr v budoucnosti lze použít "going to", "will" a přítomný průběhový čas pro děje v budoucnosti:
What are you going to do fo Christmas?
What are you doing for Christmas?
What will you do for Christmas?

 

Případy, kde použijeme pouze "will"
Will používáme nemáme-li plány do budoucna, nebo nevíme co se stane, popř. když se spontánně rozhodneme (bez předchozí úvahy či plánu)
I'll see you later. (Uvidíme se později.)
A (caller): I'm at a restarurant. Do you want to come and join me? (Jsem v restauraci. Chceš přijít a přidat se ke mě?)
B: OK. I'll come. (Ok, já přijdu) = rozhodl se na místě, o restauraci předem nevěděl.

Případy, kde je lepší použít "going to"
- Pakliže událost nastane náhle, ihned NELZE použít will:
Watch out! It is going to fall. Pozor! Spadne to.
- V těchto případech lze použí i přítomného průběhového tvaru pro děj v budoucnosti:
Watch out! The car's coming. (Don't cross now) Pozor! Příjíždí auto. (Nepřecházej)
- Používáme vazbu going to nebo průběhový tvar přítomného času pro naše plány:
I'm going to write about my trip to Indonesia. (Chystám se psát o mé cestě do Indonésie.)
She's going to come for a visit this Friday. (Chystá se nás navštívit tento pátek.)
She's coming for a visit this Friday. (Přijede tento pátek na návštěvu.)

Stručný přehled dalších možností vyjádření budoucnosti
použití přítomného průběhového času
vazba "going to"
pomocí "will" - budoucí prostý čas

budoucí průběhový čas
předbudoucí čas

identifikátory časů

přehled možnosti vyjádření budoucnosti
grafické znázornění časů

Použití přítomného průběhového času

Přítomný průběhový čas používáme pro události napevno plánované v blízké budoucnosti.
(zakoupený lístek do kina, koupená jízdenka na autobus).
Více k tomuto času zde:


Vazba "going to"

Vazba "going to" se používá pro plánované události. Na rozdíl od použití přítomného průběhového času však tyto plány lze změnit.

Více k tomuto jevu zde:

Použití slovesa "will" k vyjádření budoucnosti

podrobný přehled použití slovesa will - zde:

- událost v budoucnosti kterou nemůžeme ovlivnit
Stane se ať se nám to líbí nebo ne

The sun will rise and set tomorrow. (Slunce zítra vyjde a zapadne.)

- událost je pouze předpoklad nebo domněnka
Myslím si, že se to stane, nebo to předvídám. Jde o můj názor, víru, domněnku, o předpoklad čí odhad v budoucnosti, kde nevím, co bude výsledkem.

I think Patrick will arrive in Prague at 1. (Myslím, že Patrick přijede do Prahy v 1.)
- jde o spontální rozhodnutí
O události v budoucnosti nevím a rozhodnu se na místě.
Hold on a second! I'll come with you then. (Počkej chvilku. Já s tebou tedy půjdu.)
- slib
I will not come late tonight. (Dnes přijdu brzy.)

- I. kondicionál
If I arrive late, I will call you.
více o kondicionálech naleznete pod kondicionályPříklady možností vyjádření budoucnosti:

will

vazba "going to"

přítomný průběhový

I will go there.
(Půjdu tam - slibuji.)

I'm going to go there.
(Plánuji, že tam půjdu.)

I'm going there for sure.
(Určitě tam půjdu.)

Ok, I'll buy it.
(Ok, tak já to koupím.)

I'm going to buy it.
(Chystám se to koupit.)

I'm buying it next week.
(Koupím to příští týden.)

He will probably come.
(Pravděpodobně přijde.)

He's going to come.
(Chystá se přijít.)

He's coming.
Přijde. (Je na cestě.)

They will open soon.
(Brzy otevřou.
Doufám, že to tak bude )

He is going to open soon.
Brzy otevře. (Už si chystá klíče).

They're opening next week.
Otevřou příští týden.Přehled alespoň několika slov, podle kterých se lze orientovat, který čas použít

will

vazba "going to"

přítomný průběhový

may be - možná
May be I will go there.
(Možná tam půjdu.)

sure / surely- určitě
He's surely going to come.
(Určitě přijde.)

sure / surely- určitě
He's going to come.
(Určitě přijde.)Grafické znázornění budoucího časuwill_goingto


cvičení pro pokročilost A2 na budoucí čas - will
cvičení pro pokročilost A2 (will versus going to)
cvičení pro pokročilost B1 (will versus going to)

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon