Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA / PŘEHLED SLOVES (IRREGULAR VERBS)

3 nejdůležitější nepravidelná slovesa
50 nejpoužívanějších nepravidelných sloves
skupiny sloves k snadnějšímu učení

3 nejdůležitější nepravidelná slovesa:
do => did
be => was, were

have => had

PŘEHLED NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

základní sloveso

minulý čas
(past simple)

příčestí minulé
(past participle)

abide

abode / abided

abode / abided / abidden

alight

alit / alighted

alit / alighted

arise

arose

arisen

awake

awoke

awoken

be (am, is, are)

was, were

been

bear

bore

born (be born = narodit se)

beat

beat

beaten

become

became

become

beget

begot

begotten

begin

began

begun

behold

beheld

beheld

bend

bent

bent

bet

bet

bet

bid

bade

bidden

bid

bid

bid

bind

bound

bound

bite

bit

bitten

bleed

bled

bled

blow

blew

blown

break

broke

broken

breed

bred

bred

bring

brought

brought

broadcast

broadcast

broadcasted / broadcast

build

built

built

burn

burned / burnt

burned / burnt

burst

burst

burst

bust

bust

bust

buy

bought

bought

cast

cast

cast

catch

caught

caught

chide

chided / chid

chid / chidden

choose

chose

chosen

clap

clapped / clapt

clapped / clapt

cling

clung

clung

clothe

clad / clothed

clad / clothed

come

came

come

cost

cost

cost

creep

crept

crept

cut

cut

cut

dare

dared / durst

dared

deal

dealt

dealt

dig

dug

dug

dive

dived / dove

dived

do

did

done

draw

drew

drawn

dream

dreamed / dreamt

dreamed / dreamt

drink

drank

drunk

drive

drove

driven

dwell

dwelt / dwelled

dwelt / dwelled

eat

ate

eaten

fall

fell

fallen

feed

fed

fed

feel

felt

felt

fight

fought

fought

find

found

found

fit

fit

fit

flee

fled

fled

fling

flung

flung

fly

flew

flown

forbid

forbade / forbad

forbidden

forecast

forecast / forecasted

forecast / forecasted

foresee

foresaw

foreseen

foretell

foretold

foretold

forget

forgot

forgotten

forgive

forgave

forgiven

forsake

forsook

forsaken

freeze

froze

frozen

frostbite

frostbit

frostbitten

get

got

got / Am. gotten

give

gave

given

go

went

gone

grind

ground

ground

grow

grew

grown

handwrite

handwrote

handwritten

hang (suspend)

hung

hung

hang (execute)

hanged

hanged

hear

heard

heard

hide

hid

hidden

hit

hit

hit

hold

held

held

hurt

hurt

hurt

inlay

inlaid

inlaid

keep

kept

kept

kneel

knelt

knelt

knit

knit / knitted

knit / knitted

know

knew

known

lade

laden

laden

lay (put)

laid

laid

lead

led

led

lean

leant / leaned

leant / leaned

leap

leapt

leapt

learn

learned / learnt

learned / learnt

leave

left

left

lend

lent

lent

let

let

let

lie (lie down)

lay

lain

light

lit / lighted

lit / lighted

lose

lost

lost

make

made

made

mean

meant

meant

meet

met

met

melt

melted

melted / molten

mislead

misled

misled

mistake

mistook

mistaken

mow

mowed

mown

pay

paid

paid

prove

proved

proved / proven

put

put

put

quit

quit

quit

read

read

read

rid

rid / ridded

rid / ridded

ride

rode

ridden

ring

rang

rung

rise

rose

risen

run

ran

run

say

said

said

see

saw

seen

seek

sought

sought

sell

sold

sold

send

sent

sent

set

set

set

sew

sewed

sewn / sewed

shake

shook

shaken

shave

shaved

shaved / shaven

shear

shore / sheared

shore / sheared

shed

shed

shed

shine

shone

shone

shoot

shot

shot

show

showed

shown

shrink

shrank / shrunk

shrunk / shrunken

shut

shut

shut

sing

sang

sung

sink

sank

sunk

sit

sat

sat

slay

slew

slain

sleep

slept

slept

slide

slid

slid

sling

slung

slung

slink

slunk

slunk

slit

slit

slit

smell

smelt / smelled

smelt / smelled

sneak

sneaked / snuck

sneaked / snuck

sow

sowed

sown

speak

spoke

spoken

speed

sped

sped

spell

spelt / spelled

spelt / spelled

spend

spent

spent

spill

spilled / spilt

spilled / spilt

spin

spun

spun

spit

spat / spit

spat / spit

split

split

split

spoil

spoilt / spoiled

spoilt / spoiled

spread

spread

spread

spring

sprang

sprung

stand

stood

stood

steal

stole

stolen

stick

stuck

stuck

sting

stung

stung

stink

stank / stunk

stunk

stride

strode / strided

stridden

strike

struck

struck

string

strung

strung

swear

swore

sworn

sweep

swept

swept

swim

swam

swum

take

took

taken

teach

taught

taught

tear

tore

torn

tell

told

told

think

thought

thought

throw

threw

thrown

understand

understood

understood

upset

upset

upset

wake

woke

woken

wear

wore

worn

weave

wove

woven

weep

wept

wept

win

won

won

wind

wound

wound

withdraw

withdrew

withdrawn

wring

wrung

wrung

write

wrote

written


Příklad užití ve větě:

I came to school at 7. (Přišel jsem do školy v 7.)
I saw him last year. (Viděl jsem ho minulý rok.)
He gave me a present. (Dal mi dárek.)

We took him home. (Vzali jsme ho domů.)


Procvičovací cvičení = "nepravidelná slovesa stupeň A1"

Procvičovací cvičení = "nepravidelná slovesa stupeň A2"

Procvičovací cvičení = "nepravidelná slovesa stupeň B1"

Procvičovací cvičení = "nepravidelná slovesa stupeň B2"

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon