Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

ROZDÍL V UŽÍVÁNÍ MINULÉHO ČASU A PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU
PAST versus PRESENT PERFECT


použití minulého času
použití předpřítomného času
rozdílné použití časů
indikátory časů
grafické znázornění časů

Rozdíl v použití minulého prostého a předpřítomného času:

Minulý prostý
(Past Simple)

Předpřítomný čas
(Present Perfect)

Činnost, která se odehrála v minulosti a známe kdy
They travelled around Canada last year
Loni cestovali po Kanadě.

Činnost, která se sice odehrála v minulosti, ale nevíme kdy
They have travelled around Canada a lot.
Hodně cestovali po Kanadě.

Činnost, která začala v minulosti a skončila v minulosti.
They were married for 10 years.

Činnost, která začala v minulosti,ale pokračuje nebo má nějaké důsledky v přítomnosti.
They have been married for 10 years.

Činnost, která se stala opakovaně v minulosti, ale už se asi nestane
Shakespeare wrote many books.
Shakespeare napsal mnoho knih.

Činnost, která se stala opakovaně v minulosti, ale asi se ještě v budoucnosti stane.

Will Smith has played in many movies.

Will Smith hrál v mnoha filmech.

 

Jako nemotechnická pomůcka nám zde může posloužit jednoduché pravidlo:

1) Víme kdy se děj odehrál? Ptáme se tedy "WHEN?"

=> ano / dostanu odpověď jako "minulý rok, včera atd" => minulý čas
=> ne / nedostanu odpověď, nevím, kdy se to odehrálo => předpřítomný čas

2) Bude se děj ještě opakovat? (Žije ještě umělec? Pojedu tam ještě? atd.)
=> ano /děj se ještě zřejmě bude opakovat => předpřítomný čas
=> ne / děj se už nemůže nebo zřejmě nebude opakovat => minulý čas

Výrazy, které vám pomůžou zjistit, zda jde o minulý, nebo předpřítomný čas

minulý čas

předpřítomný čas

yesterday

ever

last week

never

last month

just

last year

recently

in 1990

yet

a month ago

already

10 years ago

so far

when .....

up to now

When? (What time?)

since

then / back then

forGrafické znázornění minulého a předpřítomného času


PresentPerfectXPastSimple


Procvičovací cvičení pro pokročilost B1 "Minulý čas versus předpříromný čas"

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon