Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

PŘEDLOŽKY ČASU (PREPOSITIONS OF TIME)


základní časové předložky: at, in, on
at: pro přesný čas
in: pro měsíce, roky, století a delší období
on: pro dny a data

IN

AT

ON

in the next century

at sunrise

on Sunday

in the past

at 9 in the morning

on Saturdays

in the Ice Age

at 10 a.m.

on weekdays

in the 1980s

at noon

on Christmas Day

in 1980

at lunchtime

on New Year's Eve

in May

at dinner time

on a sunny day

in summer

at bedtime

on Friday night

in the morning

at sunset

on my birthday

in the afternoon

at the moment

on 24 December 2010

in the evening

at the the end of...

on New Year's Day

in five minutes

at midnight

on 1 March


V některých případech je z gramatického hlediska možno použít více možností, podle toho, zda užíváme Americkou (Am.) nebo Britskou (Br.) angličtinu:
on weekend (Am*.)

ale i

at weekend (Br.*)


Příklady:

I met him at 9. (Setkal jsem se s ním v 9.)
You should be back at midnight. (Měla bys být o půlnoci nazpět.)
Do you usually work on Saturdays? (Pracuješ obvykle o sobotách?)

(Am.*) I never work on the weekend. (O víkendu nikdy nepracuji.)
We came home at the same time. (Přišli jsme domů ve stejnou dobu.)

Když použijeme výraz last, next, every nebo this, již nepoužíváme předložky at, in, on
Příklady:

I went to Brno last week. (Minulý týden jsem jela do Brna.)
My friend is coming next Saturday. (Kamarád přijede příští sobotu.)
I go home every Christmas. (Každé Vánoce jezdím domů.)
I'll call you this evening. (Zavolám dnes večer.)
He stopped by last night. (Stavil se včera večer.)


Procvičovací cvičení = "časové předložky" cvičení Level A1


    in American English we use "on weekend" => zpět

    in British English we use "at weekend" => zpět

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon