Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS (PRESENT SIMPLE)

použití
tvorba
třetí osoba jednotného čísla
slovesa, která nemají "průběhovou formu"

identifikátory času

grafické znázornění času


Přítomný prostý čas používáme:


- opakování děje (děj, který se odehrává opakovaně, např. každý den, 1x týdně atd.)
I get up at 10 on Saturdays. (V sobotu vstávám v 10.)

It rains a lot in Oregon. (V Oregonu hodně prší.)
My friend goes to the dance club on Friday nights. ( V pátek večer chodí kamarád do tanečního klubu)

Mike always talks about his girlfriend. (Mike vždy mluví o své přítelkyni.)


- pro obecné věci (tj. věci, které se často nemění např. názor nebo stav věci.)
The sun rises in the East. (Slunce vychází na východě.)

Eric lives in Australia. (Eric žije v Austrálii.)

I love chocolate. (Miluji čokoládu.)

Peter believes in good and evil. (Petr věří v dobro a zlo.)

- plánované akce nebo pevné, dané uspořádání (např. jízdní řády)
The train goes to Budapest at 5 p.m. every day. (Vlak jede do Budapešti každý den v 17:00.)
The plane flies to Barcelona every Monday. (V pondělí létá letadlo z Barcelony do Prahy.)
The bus arrives at 5. (Autobus přijíždí v 5.)


- děj v přítomném čase, kde jeden děj následuje za druhým
First I get up, then I take a shower. (Napřed vstanu a pak se vysprchuji.)
I go to bed first, and I watch movies then. (Napřed si jdu lehnout a pak koukám na filmy.)

- instrukce
Open your books at page 34. (Otevřete si učebníce na straně 34)
Don't open that door. (Neotvírej ty dveře.)
Come earlier than last time. (Přijď dřív než minule.)

- se slovesy, která nemají průběhovou formu

Některá anglická slovesa nelze použít v průběhové formě, více viz statická slovesa
Některá slovesa sice použít lze, ale změní to tím jejich význam. viz přehled těchto sloves


Příklad sloves, která mohou být jak v přítomné prosté tak v průběhové formě

sloveso

význam v prosté formě

význam v průběhové formě

have

mít, vlastnit Př.

dávat si / užívat si Př.

see

aha (pochopil-a jsem to) Př.

navštívit někoho (sejít se). Př.

think

myslet, mít na něco názor Př.

přemýšlet, myslet na něco. Př.


Příklady ve větách:
have:
They have a cat. (Mají kočku.)
having:
They're having a great time. (Bezvadně se baví.)
He's just having dinner. (Právě večeří.)
see:
A: He's coming tonight. (Přijede dnes večer.)
B: I see. (I understand). Aha. (Rozumím.)
seeing:
I'll be seeing him tonight. (Sejdu se s s ním dnes vedčer.)

think:
I think that you are crazy. (Myslím, že jsi blázen.) - je to můj názor.
thinking:
I'm thinking about my boyfriend. (Myslím na svého přítele.) - přemýšlím co dělá.


Jak utvořit větu v přítomném prostém čase:

- oznamovací věta, kladná
podmět + významové sloveso.
Příklad:
I go to school. (Chodím do školy.)
We sleep till 10 on Sundays. (V neděli spíme do deseti.)
Mario and Peter live in Oslo. (Mario a Petr žijí v Oslu.)

pomůcky a rady pro tvoření přítomného času naleznete zde - ve článku pro stupeň A1

- oznamovací věta, záporná
podmět + pomocné sloveso + NOT + významové sloveso.
Příklad:
I do not go to school. (I don't go to school - Nechodím do školy.)
We do not sleep till 10 on Sundays.(We don't sleep till 10.- Nevyspávám o nedělích do 10.)
Mario and Peter do not live in Oslo. (Mario and Peter don't live in Oslo. - Mario a Petr nebydlí v Oslu)

- otázka
(tázací zájmeno +) pomocné sloveso + podmět + významové sloveso
Do you go to school? (Chodíš do školy?)
Do you sleep until 10? (Spíš do deseti?)
Do they live in Brno? (Bydlí v Brně?)

Where do they live? (Kde bydlí?)
Poznámka:

tázací zájmeno stojí vždy na začátku věty, před pomocným slovesem.

třetí osoba jednotného čísla:
Ve třetí osobě jednotného čísla he, she, it přidáme k základnímu tvaru slovesa
(základní tvar slovesa = infinitive bez "to") infinitive + -s
POZOR:

přidané -s se smí ve větě objevit jen jednou, buď ve významovém slovese (v kladných větách), nebo v pomocném slovese (v otázce a záporu)
Příklad:

Robert goes to school.(Robert chodí do školy)
Tonya does not live in Berlin. (Tonya nebydlí v Berlíně.)
Where does Tina live? (Kde bydlí Tina?)

Pravidla pro změnu tvaru slovesa ve 3. os. j. č. naleznete zde - v článku pro level A1

"identifikátory" přítomného prostého času

every day, often, always, sometimes, never - viz příslovce četnosti (adverbs of frequency)


Grafické znázornění přítomného prostého časuPresentSimple


Procvičovací cvičení na "Přítomný prostý čas" pro pokročilost A1DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon