Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

FRÁZOVÁ SLOVESA = PHRASAL VERBS

Rádi bychom se Vám omluvili, že tato stránka zatím není zcela dokončena.

 

Termínem frázová slovesa označujeme slovesa, která se skládají ze slovesa a předložky nebo příslovce, čímž dává slovesu zvláštní význam.
Mnoho frázových sloves má více významů.
=> frázová slovesa

 

Mimo frázových sloves zde uvádíme i sloves, která typicky neřadíme mezi frázová slovesa, ale tradičně se pojí s učitou předložkou. => kombinace slovesa a předložky


Vysvětlivky:
somebody = někdo
something = něco


frázová slovesa


A B C D E F G H K L M P R S T U W

frázové sloveso

význam

příklad

ask sb.* out

pozvatn.* na rande

I hope he'll ask me out.
Doufám, že mě pozve na rande.

ask sb.* over

pozvat n.* na návštěvu

He asked me over for dinner.

Pozval mě k sobě na večeři.

block st.* out

zastavit n.**

The curtains block the light.
Ty závěsy brání světlu před proniknutím.

blow st.* out

sfouknout (oheň)

The wind blew the fire out.
Vítr sfoukl oheň.

blow out

uhasit se
vybouchnout, prasknout

The candle blew out. Svíčka zhasla.
The tire blew out. Pneumatika praskla.

blow st.* up

nafouknout n.**

I blew up the party balloons.
Nafoukl jsem balonky na oslavu.

blow (st.*) up

vybuchnout, explodovat

My dad blew up in anger.
Otec vybuch vzteky.

 

 

     

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon