Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

MUCH, MANY, A LOT (QUANTIFIERS)


slova "much, many, a lot" patří do skupiny slov, které v angličtině označují množství (quantity).
V angličtině se této skupině slov říká "quantifiers"

" Quantifiers" jsou výrazy, označující množství. Dávají nám odpověď na otázky:
"How much?" a "How many?"


Význam slov:

much, many, a lot = hodně, mnoho

Použití:
much - používáme u nepočitatelných podstatných jmen

many - používáme u počitatelných podstatných jmen

a lot - používáme jak u počitatelných, tak nepočitatelných podstatných jmen.

POZOR:
1- much a many používáme v otázce a záporu. V oznamovací větě používáme a lot.
2 - společně s:
too (many / much) = příliš (mnoho)
so (many / much) = tolik

3 - u porovnávání:
much / many + druhý stupeň přídavného jména (much cheaper = o mnoho levnější)
as + základní tvar přídavného jména + as (as much as = tolik ....jako / kolik...)


Přiklad:
How much money is there? (Kolik je tam peněz?)
There is not much tea left. (Už tam není moc čaje.)
There weren't many people in the cinema. (V kině nebylo moc lidí.)
A lot of people came to my party. (Na mou oslavu přišlo hodně lidí.)
There were too many people at the mall. (V nákupním středisku bylo příliš mnoho lidí.)
There were so many people at the mall. (V nákupním středisku bylo tolik lidí.)

There's not so much work this week. (Tento týden není tolik práce.)
I saw a lot of people in the park. (V parku jsem viděl hodně lidí.)
We could eat as much as we wanted. (Směli sme sníst tolik kolik co jsme chtěli.)

Pro vyjádření množství (quantity) používáme v angličtině i jiné výrazy:
a few = několik, pár
little = málo
a little = trochu (čeho)
some, any = nějaký

any, no = žádný

Ucelený přehled výrazů pro označení množství (pokročilost B1 a vyšší).DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon