Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

POROVNÁNÍ
pro B1 a vyšší stupeň


základní stupňování přídavných jmen

slow => slower => slowest

beautiful => more beautiful => the most beatiful
much / many + druhý stupeň přídavného jména

much cheaper = o mnoho levnější
as + základní tvar přídavného jména + as

as pretty as = tak krásná jako ...
less than

much / many
"much" a "many" používáme před druhým stupněm přídavného jména, chceme-li vyjádřit české "ještě, mnohem ...., o hodně ...)
Příklad:
It's much cheaper than yesterday. (Je to ještě levnější než včera)
She is much more beautiful than her mother. (Je o moc krásnější než její matka.)
It's much farther than I thought. (Je to mnohem dál než jsem si myslel.)

as ..... as / not as .... as
"as ...as" používáme pro srovnání dvou stejných či hodně podobných věcí.

Vyjadřuje české "stejný ... jako"
Tvoří se slovy: as + základní tvar přídavného jména + as
Příklad:
She is as tall as her mother. (Je stejně vysoká jako její matka.)
It's cost as much as last year. (Stálo to stejně jako loni.)
Will you get me as many jobs as possible? (Seženeš mi tolik práce jak bude možné?)

She as beautiful as her mother. (Je tak krásná jako její matka.)

"not as .... as" používáme stejně jako druhý stupeň přídavného jména, tedy pro srovnání dvou rozdílných věcí.
Vyjadřuje české " tak ... jak"
Tvoří se slovy: not as + základní tvar přídavného jména + as
Příklad:
She's not as tall as her mother. (Není tak vysoká jako její matka.)
It does't cost as much as last year. (Nestálo to tolik jako loni.)

She isn't as beautiful as her mother. (Není tak krásná jako její matka.)

Můžeme tedy srovnávat dvěma způsoby:

not as ..... as

- er / more - .... than

She's not as tall as her mother.

She's shorter than her mother.

It does't cost as much as last year.

It cheaper than last year.

The movie isn't as interesting as the book.

The movie is more boring than the book.less
Výraz "less" lze použít ve stejném významu jako "not as..... as" a druhý stupeň přídavných jmen.
Tvoří se slovy: less + základní tvar přídavného jména
Příklad:
The movie isn't as interesting as the book.
The movie is more boring than the book.
The movie is less interesting than the book.

TESTY ANGLICKÉ GRAMATIKY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon