Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

PŘEDBUDOUCÍ ČAS (FUTURE PERFECT)

použití
tvorba

identifikátory času

grafické znázornění času
předbudoucí průběhový čas

Předbudoucí se používá, zejména v mluvené angličtině zcela výjmečně. Častěji se s ním setkáme pouze v gramatických testech a cvičení. V praxí se s ním setkáme jedině v případě, kdy chceme zdůraznit, že nějaký děj v budoucnosti se odehraje ještě před jiným dějem.


Příklad:
By the time you get to the party, all the food will be eaten. (Než na tu party dorazíš, všechno jídlo už bude snědeno.)
We're running late! They will have sold all the cheap tickets by the time we get there. (Jdeme pozdě, než tam dorazíme všechny levné lístky už budou vyprodané.)

Předbudoucí čas se tvoří pomocí slovesa have v budoucím čase
(WILL HAVE) + příčestí minulého významového slovesa

tvoření kladně věty:

Podmět + will have+ příčestí minulé významového slovesa
Příklad:
I will have spoken to him by Friday. (Do pátku s ním promluvím.)
I will seen the movie in the cinema by the time you find it on a DVD: (Uvidím ten film v kině ještě než ho seženeš na DVD.)

Zkrácené tvary:

I will have called => I'll have called
We will have seen => We'll have seen

tvoření záporné věty:
Podmět + will have+ NOT + příčestí minulé významového slovesa
Příklad:
I will not have spoken to him before Friday. (Do pátku s ním nebudu mluvit.)
I will not have seen the movie in the cinema by the time you find it on a DVD: (Neuvidím ten film v kině ještě než ho seženeš na DVD.)

Zkrácené tvary:

I will not have called => I won't have called
We will not have seen => We won't have seenotázka:
will have + podmět + příčestí minulé významového slovesa
Will you have seen the movie before it gets on TV? (Uvidíš ten film předtím než bude v televizi?)
Will she have eaten all the cookies by the time we get there? (Sní všechny sušenky než tam dorazíme?)

Slova, která Vám napoví, že bychom měli použít předbudoucí čas
before

after
by the time

by

Grafické znázornění předbudoucího času


PastPerfect

 

Předbudoucí průběhový čas (Future Perfect Continuous)

Vyjadřujeme tím činnost, která začne v budoucnosti a v daném okamžiku, o kterém mluvíme bude ještě pokračovat do budoucnosti.

 

Příklad:
I will have been studying for 3 hours at 5 (when you get here from work.)
Budu se už učit 3 hodiny v 17 hodin (kdy se vrátíš z práce.)


tvoří se pomocí: will have + been + významové sloveso v základním tvaru + ing

He will have been working.
He would have been sleeping.

 

TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon