Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183zajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA (POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS)

 

Osobní zájmena v angličtině dělíme do dvou skupin:
- spojená s podstatným jménem "krátký tvar" (possessive adjectives)
- samostatně stojící "(possessvie pronouns)

přivlastňovací zájmena spojená s podstatným jménem - possessive adjectives
my (moje)
your (tvoje, vaše)
her (její)
his (jeho)
its (jeho / toho)
our (naše)
their (jejich)

Příklady:

My cat eats a lot. ( kočka hodně jí)
How's your mother? (Jak se má tvá máma?)
I saw your children yesterday. (Včera jsem viděla tvé děti.)
This is your idea. (To je Váš nápad.)
She's expecting his baby. (Bude mít jeho dítě - Je s ním těhotná).
The snake looks sick. Its back may be broken. (Ten had vypadá nemocný. Možná má zlomenou páteř.)
This is our son Peter. (Toto je náš syn Petr).

Their car broke down yesterday. (Rozbilo se jim včera (jejich)auto).

Procvičovací cvičení = "possessive adjectives" cvičení pro pokročilost A1


přivlastňovací zájmena samostatná - possessive pronouns

Samostatně stojící přivlastňovací zájmena (possessive pronouns) mohou stát ve větě samostatně.
zájmeno his je shodné ve své krátké (possessive adjective) i dlouhé (possessive pronoun) formě.
zájmeno 3 osoby jednotného čísla its nemá dlouhý tvar.


mine (moje)
yours (tvoje, vaše)
hers (její)
his (jeho)
ours (naše)
theirs (jejich)

Příklady:

This cat is mine. (Ta kočka je moje.)
Whose is this book? Mine. (Čí je tahle kniha? Moje.)
This is my coat and that is his. (Tohle je můj kabát a tohle je jeho.)
I saw your children yesterday. (Včera jsem viděla tvé děti.)
Whose car is this? Ours. (Čí je to auto? Naše)

Our car broke down yesterday. We had to borrow theirs. (Rozbilo se nám včera auto, museli jsme si půjčit jejich.

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon