Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

zajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

Common European Framework of Reference for Languages


Každý stupeň popisuje požadovanou vstupní znalost studenta pro daný kurz a popis cílových úrovní dle evropského rámce “Common European Framework of Reference for Languages“

Stupeň 1 - Úplný začátečník (Beginner) / A1 Breakthrough
Určený pro studenty, kteří s jazykem začínají a nemají s ním jakékoli předešlé zkušenosti. Cílem je získání základů gramatiky a rozvoj komunikačních schopností v co nejkratší době. Po absolvování tohoto stupně by se měl student domluvit v jednoduchých situacích, vyřídit jednoduchý telefonní hovor a převzít jednoduchou zprávu. Slovní zásoba odpovídá přibližně 300 - 400 základních výrazů a frází.

Přehled gramatiky ke stupni A1
Procvičovací cvičení ke stupni A1 / gramatika
Procvičovací cvičení ke stupni A1 / slovní zásoba

Stupeň 2 - Obeznámený začátečník (Elementary) / A2 Waystage
Určený pro studenty, kteří s jazykem začínají, avšak mají předchozí zkušenosti v podobě studia či pobytu v zahraničí. Výuka je zaměřena na zvládnutí základů gramatiky a je kladen velký důraz na schopnost se v krátké době domluvit. Po absolvování tohoto stupně by se měl student domluvit v běžných situacích, vyřídit telefonní hovor a převzít jednoduchou zprávu. Slovní zásoba odpovídá přibližně 700 - 800 běžných výrazů a frází.
zkoušky, které odpovídají této úrovni např.: KET (Key English Test)

Přehled gramatiky ke stupni A2

Procvičovací cvičení ke stupni A2 / gramatika
Procvičovací cvičení ke stupni A2 / slovní zásoba

Stupeň 3 - Mírně pokročilí (Pre-Intermediate) / B1 Threshold Určeno pro studenty, kteří mají základy gramatiky a pracují na rozšiřování slovní zásoby a zautomatizovaní již naučených gramatických jevů v praktickém procvičování jazyka. Po absolvování třetího stupně by měl student již umět formulovat svoje požadavky v jednoduchých větách, měl by mít již zafixovány základy gramatiky a být schopný se domluvit při jednoduchém obchodním jednání, nevyžadující odbornou znalost jazyka. Neměl by mu dělat problém telefonní hovor, ani sepsání jednoduchého obchodního dopisu. Slovní zásoba by měla představovat přibližně 1300 - 1500 běžných výrazů a frází, se základní slovní zásobou nezbytnou pro danou oblast odbornosti, dle požadavku jednotlivých studentů

zkoušky, které odpovídají této úrovni např.: PET (Preliminary English Test)

Přehled gramatiky ke stupni B1

Procvičovací cvičení ke stupni B1 / gramatika
Procvičovací cvičení ke stupni B1 / slovní zásoba

Stupeň 4 - Středně pokročilí (Intermediate)/ B2 Vantage
Určeno pro studenty, kteří mají dobré základy gramatiky, pracují na rozšiřování slovní zásoby a zautomatizovaní již naučených gramatických jevů v praktickém procvičování jazyka a na odborné terminologii. Po absolvování čtvrtého stupně, by měl student již umět formulovat svoje požadavky v komplexnějších větách, včetně odborných výrazů, měl by mít již zafixovány základy gramatiky a být schopný se domluvit při běžném obchodním jednání. Neměl by mu dělat problém telefonní hovor, ani sepsání obchodního dopisu. Slovní zásoba by měla obsahovat přibližně 1800 - 1900 běžných výrazů a frází, se základní slovní zásobou nezbytnou pro danou oblast odbornosti, dle požadavku jednotlivých studentů.
zkoušky, které odpovídají této úrovni např.: základní státní zkouška, FCE (First Certificate)

Přehled gramatiky ke stupni B2

Procvičovací cvičení ke stupni B2 / gramatika
Procvičovací cvičení ke stupni B2 / slovní zásoba

Stupeň 5 - Pokročilý (Upper Intermediate) / C1 Effective Operational Proficiency
Určeno pro studenty, kteří mají pevné základy gramatiky, dobrou slovní zásobu a pracují na zautomatizování naučených gramatických jevů, praktickém procvičování jazyka, plynulosti projevu a zvládnutí odborné terminologie. Po absolvování Level 5 by měl být student schopný vézt obchodní jednání, vyřídit veškerou korespondenci v angličtině a měl by zvládat základy odborné terminologie. Slovní zásoba by měla zahrnovat přibližně 2500 slovních obratů obecné angličtiny a minimálně 200 slov z odborného jazyka, dle odborného zaměření.
zkoušky, které odpovídají této úrovni např.: státní zkouška, CAE (Certificate in Advanced English)

Přehled gramatiky ke stupni C1

Procvičovací cvičení ke stupni C1 / gramatika
Procvičovací cvičení ke stupni C1 / slovní zásoba

Stupeň 6 - Velmi pokročilí (Advanced) / C2 Mastery
Stupeň 6 je určen pro studenty s velice dobrou znalostí gramatiky slovem i písmem, kteří dále pracují na zlepšení slovní zásoby, pohotovosti reagovat v různých situacích včetně odborné terminologie a na plynulosti projevu. Zvláštní pozornost je u této skupiny věnována rozšiřování slovní zásoby, idiomů, odborné terminologii a tzv. "Cross-Cultural Training", tj. kulturními rozdíly , které jsou pro odborné zvládnutí jazyka nezbytné. Po absolvování šestého stupně měl by být student schopný reagovat bez jakéhokoliv gramatického omezení ve všech oblastech denního života, studovat i pracovat v angličtině. Jeho slovní zásoba by měla být minimálně 3500 - 3800 slov. Každý stupeň představuje min 40 hodin výuky po 60 - 90 min. s lektorem
zkoušky, které odpovídají této úrovni např.: CPE (Certificate of Proficiency in English)

Přehled gramatiky ke stupni C2

Procvičovací cvičení ke stupni C2 / gramatika
Procvičovací cvičení ke stupni C2 / slovní zásoba


DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon