Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
zajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
 
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

Level 1 - A1 - Úplný začátečník
TESTY NA SLOVNÍ ZÁSOBU

Body parts

části těla základní (basic)
části těla základní (basic)

části těla

části těla
části těla
části tělaLEVEL 1 GRAMMAR TESTS

Individuální výuka jazyků 121.cz

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183

Cestovní kancelář Matylda

www.matylda.cz

Nabídka zájezdů, individuální turistiky a letenek.

info(at)matylda.cz
tel: 602 476 253


animals

zvířata (základní - basic)
zviřata (základní - basic)

zvířata
zvířata
zvířataLEVEL 1 GRAMMAR TESTS

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní jazykové kurzy
- Online jazyková výuka

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069

Hotel pro pejsky

Hotel pro pejsky

- ubytování pro Vaše psy a kočky
- úprava srsti

info(at)hotelpropejsky.cz
tel: 724 175 543

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon