Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
zajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
 
tel: 724 136 069
.
.
.

SLOVESO "TO BE" (AM, IS, ARE)

 

- am (jsem - být 1.os.j.č).

- is (je - být - 3. os.j.č)

- are (jsi - být 2.os.j.č. , jsme - být 1.os.j.č., jste - být 2 os.mn.č., jsou - být 3.os.mn.č)

POZOR:

Angličtina nemá "tykání" a pro všechna slovesa ve 2. osobě (bez ohledu na to, zda jde o jednotné nebo množné číslo) používáme pro přítomný čas slovesa být tvar "are"


Příklady:
Kladné věty:
I am at school. (I'm at home) - Jsem ve škole.
She is at home. (She's at home) - (Ona) je doma.

He is Australian. (He’s Australian.) – (On) je Australan.

It is cold here. (It’s cold here). – Je tu zima.

My cat is black. - Moje kočka je černá.

We are at work. (We're at work) - Jsme v práci.
You are lucky. (You're lucky) - Máš štěstí - ale i: Máte štěstí
They are German. (They’re German.) – Jsou Němci.

Záporné věty:
I am not at home. (I’m not at home). – Nejsem doma.

She is not alone. (She's not at home. She isn't at home - (Ona) není sama.

He is not thirsty. (He’s not thirsty. – He isn’t thirsty.) – (On) nemá žízeň.

It is not summer yet. (It’s not summer yet. – It isn’t summer yet.) – Ještě není léto.

My cat is not black. (My cat isn’t black) - Moje kočka není černá.

We are not hungry. (We’re not hungry. – We aren’t hungry.) – Nemáme hlad.

You are not Austrian. (You’re not Austrian. – You aren’t Austrian.) – Ty nejseš Rakušan.
ale také: Vy nejste Rakušan.

They are not in Berlin. (They're not in Berlin. – They aren’t in Berlin.) - Nejsou v Berlíně.

Otázky:

Am I at home? - Jsem doma?
Is she happy? – Je šťastná?

Is he 25? – Je mu 25?

Is it true? – Je to pravda?

Is the cat black? – Je ta kočka černá?

Is it cold today? - Je dnes zima?

Are you cold? - Je ti zima? nebo také Je vám zima?

Are they at school? – Jsou ve škole?

 

Procvičovací cvičení = "TO BE" pro pokročilost A1

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon