Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

MUCH, MANY, A LOT (QUANTIFIERS)
pro pokročilost B1 a vyšší


" Quantifiers" jsou výrazy, označující množství. Dávají nám odpověď na otázky:
"How much?" a "How many?"


Tyto výrazy můžeme rozdělit
1) podle významu v češtíně:

much, many, a lot = hodně, mnoho
few =
málo (přídavné jméno)

a few = několik, pár
little = málo
a little = trochu (čeho)
some, any = nějaký

any, no = žádný
enough + podstatné jméno = dost(atek) něčeho
Příklad:
Thank you very much. Mockrát děkuji.
Many people have left. Hodně lidí odešlo.
We have a lot of work. Máme spoustu práce.
She has just a few close friends. Má jen několik blízkých přátel.
She has little money. Má málo peněz.
I'll have just a little of the roast. Dám si jen trochu pečeně. (pečeného masa)
There isn't any cake left. Nezbyl žádný dort.
There is no cake left. Nezbyl žádný dort.
He doesn't have enough water. Nemá dostat

2) zda se pojí s počitatelným nebo nepočitatelným podstatným jménem
podstatné jméno označující množství "nádobu" pro určení počtu nepočitatelných p. jmen
výrazy používané v kladných, záporných větách nebo v otázkách u počitatelných p. jmen
výrazy používané v kladných, záporných větách nebo v otázkách u nepočitatelných p. jmen
v kladných, záporných větách nebo v otázkách u počitatelných a neočitatelných p. jmen
výrazy v kladných větách u počitatelných podstatných jmen
výrazy v kladných větách u nepočitatelných podstatných jmen
pro negativní věty a otázky u počitatelných podstatných jmen
pro negativní věty a otázky u nepočitatelných podstatných jmen
DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon