Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA (IRREGULAR VERBS)

3 nejdůležitější nepravidelná slovesa
50 nejpoužívanějších nepravidelných sloves
skupiny sloves k snadnějšímu učení
abecední přehled nepravidelných sloves

3 nejdůležitější nepravidelná slovesa:
do => did => done
be => was, were => been

have => had => had

seznam 50 nejpoužívanějších nepravidelných sloves - pokročilost A1 a A2

základní sloveso

minulý čas
(past simple)

příčestí minulé
(past participle)

say

said

said

make

made

made

go

went

gone

take

took

taken

come

came

come

see

saw

seen

know

knew

known

get

got

got / gotten (v Americké ang.)

give

gave

given

find

found

found

think

thought

thought

tell

told

told

become

became

become

show

showed

shown

leave

left

left

feel

felt

felt

put

put

put

bring

brought

brought

begin

began

begun

keep

kept

kept

hold

held

held

write

wrote

written

stand

stood

stood

hear

heard

heard

let

let

let

mean

meant

meant

set

set

set

meet

met

met

run

ran

run

pay

paid

paid

sit

sat

sat

speak

spoke

spoken

lie

lay

lain

lead

led

led

read

read

read

grow

grew

grown

lose

lost

lost

fall

fell

fallen

send

sent

sent

build

built

built

understand

understood

understood

draw

drew

drawn

break

broke

broken

spend

spent

spent

cut

cut

cut

rise

rose

risen

drive

drove

driven

buy

bought

bought

wear

wore

worn

choose

chose

chosen


Příklad užití ve větě:

I came to school at 7. (Přišel jsem do školy v 7.)
I saw him last year. (Viděl jsem ho minulý rok.)
He gave me a present. (Dal mi dárek.)

We took him home. (Vzali jsme ho domů.)

 

přehled jednotlivých sloves po skupinách k snadnějšímu zapamatování

- ght
bring => brought
buy => bought
catch => caught
seek => sought
teachd => taught
think => thought

- oke , oken
break => broke, broken
choose => chose, chosen
freeze => froze, frozen
speak => spoke, spoken
steal => stole, stolen

slovesa, která zůstávají vždy stejná (ve všech 3 tvarech)
bid =>bid
broadcast =>broadcast
burst => burst
cost =>cost
cut => cut
fit =>fit (v am. angličtině)
hit => hit
hurt => hurt
knit => knit
let =>let
put => put
quit =>quit
rid =>rid
set => set
shed => shed
shut => shut
slit => slit
split => split
spread => spread
thrust => thrust
upset => upset


Procvičovací cvičení = "nepravidelná slovesa stupeň A1"

Procvičovací cvičení = "nepravidelná slovesa stupeň A2"

Procvičovací cvičení = "nepravidelná slovesa stupeň B1"

Procvičovací cvičení = "nepravidelná slovesa stupeň B2"

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon