Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
...
...

ČAS MINULÝ

sloveso "to be" v minulém čase

Sloveso být v minulém čase:

- was (pro minulý čas v jednotném čísle).

- were (pro.množné číslo)

POZOR:

i zde platí, že angličtina nemá "tykání" a pro všechna slovesa ve 2. osobě (bez ohledu na to, zda jde o jednotné nebo množné číslo používáme pro minulý čas tvar "were"


Příklady:
Kladné věty:
I was at school. - Byl jsem ve škole.
She was at home. (Ona) byla doma.

He was in Australia. – (On) byl v Austrálii.

It was cold here. – Byla tu zima.

We were at work. - Byli jsme v práci.
You were lucky. Měl jsi štěstí - ale i: Měli jste štěstí nebo Měl jste štěstí.
They were in Germany. - Byli v Německu.

Záporné věty:
I was not at school. - Nebyl jsem ve škole. (zkrácený tvar: I wasn't at school.)
She was not at home. (Ona) Nebyla doma. (zkrácený tvar: She wasn't at home.)

He was not in Australia. – (On) Nebyl v Austrálii. (zkrácený tvar: He wasn't in Australia.)

It was not cold there. – Nebyla tam zima. (zkrácený tvar: It wasn't cold there.)

We were not at work. - Nebyli jsme v práci. (zkrácený tvar: You weren't at work.)
You were not lucky. Neměl jsi štěstí - ale i: Neměli jste štěstí nebo Neměl jste štěstí.
They were not in Germany. - Nebyli v Německu.

Otázky:

Were you at home? - Byl jsi doma?
Was she happy? – Byla šťastná?

Was it true? – Byla to pravda?

Was the cat black? – Byla ta kočka černá?

Was it cold today? - Byla dnes zima?

Were you cold? - Byla ti zima? nebo také Byla vám zima?

Were they at school? – Byli ve škole?

Otázky s tázacím zájmenem:

Where were you? - Kde jsi byl? nebo Kde jste byl? ale také Kde jste byli?

Where were you born? - Kde ses/jste se narodil/a/i?
What colour was it? - Jakou to mělo barvu?
Who was that? - Kdo to byl?
When were you here? - Kdys tu byl?

Procvičovací cvičení = "was_were" cvičení 1

 

minulý čas prostý (pomocné sloveso "do")

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon