Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
te: 724 136 069
....
....
........
.......

PŘEDLOŽKY MÍSTA (PREPOSITIONS OF PLACE) pro pokročilost A1


Předložky místa se používají k upřesnění místa nebo směru.
Používají se s podstatnými jmény nebo zájmeny. Předložky nejsou nikdy před slovesem.

- základní předložky místa: in, on, under, in front of, behind, next to

in používáme pro popis, kde se něco nachází uvnitř (uzavřený prostor) nebo je něčím obklopeno.
Příklad:

The horse is in the garden. (Kůň je v zahradě.)
The cat is in the box. (Kočka je v krabici.)
Her keys are in the bag. (Její klíče jsou v tašce.)
There is nobody in the room. (V pokoji nikdo není.)
There is a turtle in the water. (Ve vodě je želva )


Používá se i k vyjádření zeměpisné polohy (města, země, kontinenty.)
Příklad:
I used to live in Poland. (Kdysi jsem žil v Polsku.)
She works in London. (Pracuje v Londýně.)

Používá se u dopravních prostředků malé velikosti (in the car, in the taxi)

Příklad:

She is in a taxi. (Je v taxiku.)

I left the shopping in the car. (Nechala jsem nákup v autě.)


on - používáme k vyjádření polohy na povrchu.

Příklad:

The dog is on the table. (Pes je na stole.)
There is a geco on the wall. (Na stěně je gekon.)
The cat is on the roof. (Kočka je na střeše.)
There is a spider on the ceiling. (Na stropě je pavouk.)


in front of = před

There is a tree In front of the house. (Před domem je strom)
Why are you standing in front of me? (Proč přede mnou stojíš?)

behind = za
The cat is behind the house. (Za domem je kočka.)

He is behind me. (Je za mnou.)

under = pod
The dog is under the table. (Pod stolem je pes.)
My pen is under your book. (Moje pero je pod tvou knihou.)

next to = vedle
The flower shop is next to the restaurant. (Květinářství je vedle restaurace.)

 

Další předložky místa a směru naleznete zde.

 


Procvičovací cvičení "předložky místa" pro pokročilost A1

Procvičovací cvičení "předložky místa" pro pokročilost A2

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon