Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel:
....
....
...
...

KOLIK JE HODIN? = WHAT TIME IS IT?

URČOVÁNÍ ČASU - TELLING THE TIME

V angličtině používáme dvanáctihodinový cyklus. Pro vyjádření ráno a večer používáme:
a.m.

p.m.

a.m. - pochází z latiny "Ante Meridiem" a znamená "before noon", tedy před polednem

p.m. - pochází z latiny "Post Meridian" a znamená "'after noon", tedy po poledni

nebo tradiční vyjádření:
ráno = in the morning

odpoledne = in the afternoon

večer = in the evening

v noci = at night

Pro časové údaje do 30 min po celé používáme v Britské angličtině "past" v Americké "after"

telling_time        6:15


quarter = čtvrt

half = půl

after, past = po

to = do


What time is it? = Kolik je hodin?

two o'clock    half_four    quarter_past_six  quarter to two


POZOR:

V angličtině na rozdíl od češtiny říkáme: "po + "předchozí" časový údaj"

            6:15
a quarter past six = a quarter after six = fifteen after six = čtvrt na sedm.


           9:20

twenty past nine = dvacet (minut) po deváté. (V am. angličtině = twenty after nine.)

           5:30

half past five (někdy ale můžeme slyšet i "half five")
Vzhledem k tomu, že půlka k vyjádření času je jen jedna, není tedy nezbytně nutné říkat "past"


Pro časové údaje "po půl" používáme výraz "to" = tedy české "do" a tím "odečítáme" od nadcházejícího časového údaje:

5:505:50

Příklad:

 

           2:40
2:40 = twenty (minutes) to three.

           5:55
5:55 = five (minutes) to six.

twelve o'clock: poledne = noon, půlnoc = midnight
It's twelve noon.
It's midnight.

 

            12 o'clockPOZOR
v určování času je důležité použít správnou předložku:
in (morning, afternoon, evening)
at (před označením času číslicí "at 5", at night, at midnight, at noon)
dále viz časové předložky.

 

Příklad:
What time is it? It's two p.m. = Kolik je hodin? Jsou dvě odpoledne.

 

Poznámka:

vyjádření "o'clock" není nutné říkat.
(It's two o'clock.) = Jsou dvě (hodiny)
It's two. = Jsou dvě.

Čas lze vyjádřit i digitálně:
It's 5:30 = It's five thirty.
It's 4:40 = It's four fourty.
It's 2:25 = It's two twenty five.

procvičování časů s odpovědí
procvičovací testy na určování času 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon