Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

ČLEN URČITÝ, NEURČITÝ A NULOVÝ PRO POKROČILOST A1

 

- a / an - člen neurčitý (Indefinite article)

- the - člen určitý (Definite article)

- nulový člen (Zero article)

V angličtině dáváme člen před každé podstatné jméno. S "nulovým členem", tedy s případy, kdy se před podstatné jméno člen nedává, se budeme postupně seznamovat.

 

Ve větě smí být jen jeden údaj v postavení členu. Tento údaj může být tedy člen, ukazovací zájmeno, přivlastňovací zájmeno nebo jiný "upřesňující údaj". V angličtině těmto výrazům říkáme "Determiners"

POZOR:
- člen používáme před podstatným jménem
        a cat,
        a dog
- pakliže před podstatným jménem stojí jedno či více přídavných jmen, je člen ještě před přídavným jménem.

        a big cat

        a big fat cat

        a big fat old cat

        a big fat old oriental cat
- KDYŽ JDE O SAMOSTATNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO, ČLEN NEPOUŽÍVÁME. (it's big)

a / an - člen neurčitý (Indefinite article)

Používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle.

Používáme když:

- chceme vyjádřit české "nějaký" nebo "jakýsi"

- když o něčem hovoříme poprvé
- když chceme vyjádřit množství - jeden (jedna). Může nahradit číslovku "1"
- u zaměstnání

Pakliže potřebujeme vyjádřit české "nějaký" v množném čísle nebo u nepočitatelných podstatných jmen, musíme si pomoci výrazy some nebo any.


Příklady:

There is a cat in our garden. (V naší zahradě je nějaká kočka)
I'm reading a book. (Čtu knihu.)
Bring me a chair, please. (Přines mi prosím židli. - nějakou židli, je mi jedno kterou)
She's expecting a baby. (Bude mít dítě).
I have a sister. (Mám sestru.)
My sister is a doctor. (Sestra je doktorka).

Používáme a pakliže podstatné jméno začíná na souhlásku (POZOR - vyslovovanou)
a cat / kæt/
a dog / dog/
a university / ju:nı'versity/

Používáme an pakliže podstatné jméno začíná na samohlásku (POZOR - vyslovovanou)

an elephant
an apple
an hour

Procvičovací cvičení = "a, an" Level A1


DALŠÍ LEVEL 1 (A1) TESTY


the - člen určitý (Definite article)

Používáme v jednotném i množném čísle.

Používáme když:

- podstatné jméno označuje určité místo (zařízení, instituce)
- mluvíme o něčem, o čem jsme již hovořili (vyjadřuje ukazovací zájmeno "to")
- podstatné jméno vyjadřuje něco jedinečného
- podstatné jméno označuje něco, kde je jasné, o čem mluvíme
- vyjádření třetího stupně přídavných jmen (superlatives)
- některá podstatná jména (the morning, the evening, the afternoon)


Příklady:

The cat in the garden looks hungry.(Ta kočka v zahradě vypadá hladově).
It's the only one of its kind in the world. (Je jediný toho druhu na světě):
Let's go to the beach. (Pojďme na pláž).
My flat is on the first floor. (Moje kancelář je v prvním patře.)
He is the best swimmer. (Je nejlepší plavec.)
We have dinner at six in the evening. (Večeříme v šest večer.)

POZOR: určitý člen nepoužíváme v následujících případech:
television: I don't watch television. (Nekoukám se na televizi.)
breakfat/ lunch/ dinner: I don't usually have breakfast.
Dále viz nulový člen


Procvičovací cvičení = "a, an, the"


DALŠÍ LEVEL 1 (A1) TESTY

nulový člen (Zero article)

Nulový člen používáme:
- u nepočitatelných podstatných jmen, pakliže o nich hovoříme obecně
- lze jím vyjádřit "nějaké" u počitatelných podstatných jmen v množném čísle
- (nějaké lze vyjádřit také pomocí some nebo any )

- při označení pokrmů (food, meal) a denních jídel (lunch, dinner)
- při označení nápojů a jiných nepočitatelných podstatných jmen
- při označení názvů jazyků, studijních a vědních oborů

- při označení svátků, ročních období, měsíců
- název měst a některých zemí

Příklady:

I don't take sugar in my tea. (Čaj si nesladím).
There are cats in our garden. (V naší zahradě jsou nějaké kočky)
I like reading books. (Ráda čtu knihy.)
My brother lives in Germany. (Bratr žije v Německu.)
We have dinner at 6 in the evening. (Máme večeři v 6 večer.)

Procvičovací cvičení = "a, an, nulový člen"


DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon