Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

DETERMINERS


"determiners" - determinující výrazy, jsou výrazy, které mají vlastnosti členu, jako například

a, an, the. Patří mezi ně i ukazovací zájmena (demonstratives) aj.

Jde tedy o výrazy, které se používájí s podstatnými jmény pro jejich blizší určení. Mohou pak určovat:

něco nebo někoho
označuje množství lidí, věcí nebo jiných podstatných jmen
určení něčeho nebo někoho určitého (specifického)
určení něčeho nebo někoho neurčitého
určení rozdílu mezi podstatnými jmény

Determinující výrazy se liší v závislosti na tylu podstatného jména.
Podstatné jméno v jednotném čísle vždy vyžaduje determinující výraz.
U množného čísla a nepočitatelných podstatných jmen determninující výraz není vždy zapotřebí.


Determinující výraz může být vyjádřený:

členy: a, an, the
ukazovací zájmena - demonstrativa: this, that, these, those, which atd.
přivlastňovací zájmena: my, your, our, their, whose, my friend's atd.
kvantifikátory (quantifiers): few, a few, many, much, each, every, some, any atd.
číslovky: one, two, three, twenty atd.
řadové číslovky: first, second, next atd.

Přehled nejdůležitějších determinujících výrazů:
a, an, the

some, any, none

another, other, somebody else

this, that, these, those, which
one, two, fifty ....
many, much, few, little
either, neither
each, every
any, either, whichever
the same
such
no, neither
which, what, whichever, whatever
a lot of, many, several
a few, a little, some
my, your, ours, teacher's
so, that
all, few, many, several, some, every, each, any, no ...
all, both

Příklad:
There is a cat in the garden.
It's my cat.
Other cats come to our house too.
Some people don't like cats.
My sister has two cats.
Both cats are black.


DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon