Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

ČLEN URČITÝ, NEURČITÝ A NULOVÝ PRO POKROČILOST A1

 

- a / an - člen neurčitý (Indefinite article)

- the - člen určitý (Definite article)

- nulový člen (Zero article)

V angličtině dáváme člen před každé podstatné jméno. S "nulovým členem", tedy s případy, kdy se před podstatné jméno člen nedává, se budeme postupně seznamovat.

 

Ve větě smí být jen jeden údaj v postavení členu. Tento údaj může být tedy člen, ukazovací zájmeno, přivlastňovací zájmeno nebo jiný "upřesňující údaj". V angličtině těmto výrazům říkáme "Determiners"

POZOR:
- člen používáme před podstatným jménem
        a cat,
        a dog
- pakliže před podstatným jménem stojí jedno či více přídavných jmen, je člen ještě před přídavným jménem.

        a big cat

        a big fat cat

        a big fat old cat

        a big fat old oriental cat
- KDYŽ JDE O SAMOSTATNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO, ČLEN NEPOUŽÍVÁME. (it's big)

a / an - člen neurčitý (Indefinite article)

Používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle.

Používáme když:

- chceme vyjádřit české "nějaký" nebo "jakýsi"

- když o něčem hovoříme poprvé
- když chceme vyjádřit množství - jeden (jedna). Může nahradit číslovku "1"
- u zaměstnání

Pakliže potřebujeme vyjádřit české "nějaký" v množném čísle nebo u nepočitatelných podstatných jmen, musíme si pomoci výrazy some nebo any.


Příklady:

There is a cat in our garden. (V naší zahradě je nějaká kočka)
I'm reading a book. (Čtu knihu.)
Bring me a chair, please. (Přines mi prosím židli. - nějakou židli, je mi jedno kterou)
She's expecting a baby. (Bude mít dítě).
I have a sister. (Mám sestru.)
My sister is a doctor. (Sestra je doktorka).

Používáme a pakliže podstatné jméno začíná na souhlásku (POZOR - vyslovovanou)
a cat / kæt/
a dog / dog/
a university / ju:nı'versity/

Používáme an pakliže podstatné jméno začíná na samohlásku (POZOR - vyslovovanou)

an elephant
an apple
an hour

Procvičovací cvičení = "a, an" Level A1
Procvičovací cvičení = "a, an, nulový člen"


DALŠÍ LEVEL 1 (A1) TESTY


Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon