Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PRO STUPEŇ A2
(COMPARARIVES)


Přídavná jména rozeznáváme pravidelná a nepravidelná.
Pravidelná pak dělíme na:
- jednoslabičná
- dvouslabičná
- tří a víceslabičná

Přídavná jména /pravidelná /- jednoslabičná
Stupňování těchto přidavných jmen, 2. stupeň řešíme přidáním –er

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

long

longer

old

older

small

smaller

tall

taller

young

younger

warm

warmer


Končí-li přídavné jméno na:
- souhlásku, kterému předchází samohláska, dochází ke zdvojení koncové souhlásky

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

big

bigger

fat

fatter

hot

hotter

thin

thinner


Končí-li přídavné jméno na: - y, mění se tím na - i

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

dry

drier

Vyjímka:

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

shy

shyer or shier


Končí-li přídavné jméno na:- e přídáváme pouze - r ve 2. stupni

Jednoslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

nice

nicer

large

larger

wise

wiser


- dvouslabičná
Končí-li přídavné jméno na: - y, mění se tím na - i (happy - happier)

Dvouslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

angry

angrier

busy

busier

easy

easier

funny

funnier

happy

happier


Končí-li přídavné jméno na: –er, -le, –ow přidáváme u 2. stupně –er a –est u 3. stupně.

Dvouslabičné př. jm.

2 - hý stupeň

gentle

gentler

narrow

narrower

simple

simpler

yellow

yellower


Většina dvouslabičných přídavných jmen se však tvoří opisem more pro 2.stupeň
Jedná se zvláště o přídavná jména končící na: - ful, - ing, - ant, - ous aj.

Dvouslabičné př. jm.

2 - hý stupeň (opis)

careful

more carefulTří a víceslabičná přídavná jména
se tvoří opisem more pro 2. stupeň

Tří a víceslabičná

2 - hý stupeň (opis)

beautiful

more beautiful

intelligent

more intelligent

interesting 

more interesting


Nepravidelná přídavná jména

Nepravidelná př. jm.

2 - hý stupeň

bad

worse

good

better


Příklady:

He's a better singer than me. (Je lepší zpěvák než já.)

Dvouslabičná přídavná jména, která lze stupňovat podle obou pravidel:
lze použít -er nebo more pro 2. stupeň.

2-slabičné př. jméno

2 - hý stupeň

handsome

handsomer
more handsome

pleasant

pleasanter
more pleasant

polite

politer
more polite

simple

simpler
more simple

stupid

stupider
more stupid


- stupňování přídavných jmen - pro stupeň B1

- stupňování přídavných jmen - pro stupeň B2


Procvičovací cvičení = "stupňování přídavných jmen" pro pokročilost A2

 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon