Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
zajímavé odkazy na internetu
Elalingua - jazyková škola
Antik Pracna
Matylda - cestovní kancelář
121.cz - individuální kurzy angličtiny
 
yoga and beauty - lekce jógy
google
Kontakt
 
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
tel: 721 175 543
.
.
.

aktuální kurzy

你好,

我 是来自澳大利亚的英语老师,

有20年的教课经验.

现在住在布拉格.

我提供英文暑期班, 欢迎你的孩子来参加.

联系方式 721 175 543

aktuální kurzy

Level 5 - C1 - Pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
-
minulý čas prostý versus průběhový
-
minulý čas versus předpřítomný čas
-
předminulý čas
-
vyjádření budoucnosti
- předbudoucí čas
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- předminulý a předpřítomný čas
- modální slovesa
- trpný rod
- nepřímé otázky
- tázací dovětky (disjunktivní otázka)
- nepřímá řeč
- kondicionál
-
vztažné věty (Relative Clauses)
- much, many, a lot
- člen určitý a neurčitý

- gerundium a infinitiv
- zvratná zájmena
- frázová slovesa
-
idiomy
- psaní velkých písmen

LEVEL 5 GRAMMAR TESTS

Level 6 - C2 - Velmi pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
- minulý čas prostý versus průběhový
-
minulý čas versus předpřítomný čas
-
předminulý čas
-
vyjádření budoucnosti
- předbudoucí čas
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- předminulý a předpřítomný čas
- modální slovesa
- trpný rod
- nepřímé otázky
- nepřímá řeč
- kondicionál
- vztažné věty (Relative Clauses)
- much, many, a lot
- člen určitý a neurčitý (determiners)
- infinitiv versus gerund
- zvratná zájmena
- frázová slovesa
-
idiomy
- psaní velkých písmen
-
interpunkce
- člen určitý a neurčitý (determiners)

LEVEL 6 GRAMMAR TESTS